Takster

 

Takster (gældende pr. 1. januar 2024) - Alle priser er angivet ekskl. moms.

 

Anlægsbidrag Pris
Forsynings/stikledningsbidrag:
Ved forbrug over 500m3 kan ovennævnte forhandles. Tilslutning ved anden art bebyggelse forhandles individuelt.
I øvrigt efter nærmere godkendelse af Aalborg Kommune, Magistratens 5.afdeling.

20.000,00 kr.

Alm. tilslutningsbidrag pr. beboelse(indenfor bygrænse) ved max.500m3 inkl. Stophane og vandur:

10.000,00 kr. 

Etageboliger, kædehuse, dobbelthuse med fælles stikledninger pr. boligenhed.

10.000,00 kr.

Driftsbidrag Pris
Fast afgift pr. forbruger med vandmåler (pr. år)

410,00 kr.

Målerafgift/leje(pr. år)

110,00 kr.

Vandforbrugsafgift (Pr. m3)

4,50 kr.

Andre afgifter Pris
Rykkerskrivelse 1

100,00 kr.

Rykkerskrivelse 2

100,00 kr.

Inkassobesøg

375,00 kr.

Lukkegebyr

425,00 kr.

Genåbningsgebyr (+ faktiske omkostninger)

425,00 kr.

Betalingsaftale

100,00 kr.

Flyttegebyr

65,00 kr.

Rykkerskrivelse 1 - flytteopgørelse

100,00 kr.

Frivilligt forlig - flytteopgørelse

100,00 kr.

Inkassobesøg - flytteopgørelse

230,00 kr.

Gebyr for ændring af skønnet opgørelse

100,00 kr.

Rentesats ved for sen betaling (nationalbankens udlånsrente + 7 %)
Kloakafgifter og vandplansafgifter opkræves efter gældende regler fra Aalborg Kommune.

 

//