PFAS og Frejlev Vand

29. september 2021

 Frejlev Vand og PFAS

 

Efter forureningen med PFAS ved Korsør i juni måned, har der i pressen de seneste uger være nævnt og skrevet om stoffet PFAS (PerFluoreredeAlkylSyrer) der er en gruppe af flere tusinde stoffer, herunder bl.a. PFOS og PFOA.

I den forbindelse er der i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune nedsat en projektgruppe, som skal arbejde videre med at afdække problemstillingerne i Aalborg Kommune. Projektgruppen skal sikre, at der både tages hånd om de forureninger, der er sket, og forhindre fremtidige.

Forsvarets Ejendomsstyrelse har målt kraftig forurening med PFAS på Flyvestations Aalborg og Aalborg Kaserner, hvor der har været brandøvelsespladser.

Da stoffet netop er fundet i forbindelse med brandøvelsespladser, og der aldrig på noget tidspunkt har været brandøvelsespladser inden for Frejlev Vands indvindingsområde, afventer vi med sindsro instruktion fra Miljøstyrelsen med hensyn til fremtidige analyser for PFAS og deres detektions grænse.

 

Bestyrelsen