Generalforsamlingen 2021

23. september 2021

Generalforsamlingen 2021

Ordinær generalforsamling

Mandag 11. oktober 2021 kl. 19.00

i Frejlev Kirkecenter

Verdisvej 4, 9200 Aalborg SV

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår opdatering af vedtægter med mulighed for afholdelse af digital generalforsamling og præcisering af ejers ansvar.
Teksten kan ses her på hjemmesiden under "Profit/Vedtægter og Forretningsorden".  

  1. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På valg er: Jens Christian Weinkouff, Morten John Møller og John Mandrup Nielsen.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  2. Eventuelt.

Der kan også deltages digitalt i Generalforsamlingen.
Tilmelding til den digitale deltagelse af generalforsamling skal ske via e-mail til bstfrejlevvand@gmail.com med emne: ”Tilmelding til generalforsamling” og med angivelse af fulde navn for beboeren af ejendommen samt forsynings adressen. Herefter vil Frejlev Vand sende et link til din deltagelse i en e-mail.
For at kunne validere din berettigelse til at deltage i generalforsamlingen, skal vi have din mail om tilmelding senest den 3. oktober 2021.

Der vil være mulighed for at nyde lidt til ganen og maven.
Evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal indgives til bestyrelsens næstformand, Morten John Møller, Brahmsvej 80, 9200 Aalborg SV, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen